ORACIONES EN QUECHUA


Imaynallam – ¿Cómo estás?

¿Allillanchu? – ¿Estás bien?

Ñuqa kuyayki – Yo te quiero.


Ñuqawan qakuchik – Vamos conmigo, acompáñame.

¿ Qam kuyawankichu ¿ – ¿Tú me quieres?

Anchatam kuyayki – Te quiero mucho.

¿ Qam, maytataq rinki? – ¿Tú, a donde vas?

LLamkaqmi risaq – Me voy a trabajar.

Qakuchik kuska ñuqawan llamkamusun – Vamos juntos a trabajar.

Imanasqataq llakisqa tarikunki – ¿Porqué te encuentras triste?

Taytaymi illarun – Mi papá se fue de viaje.

Ñam akchiramunña – Amaneció.

Ñam tayta inti qispiramunña – Ya salió el padre Sol.

¿Qam maypitaq llamkanki? – ¿Tú dónde trabajarás?

Ñuqa sarata parqumusaq – Yo regaré el maíz.

¿ Tukuy punchawchu llamkamunki? – ¿Todo el día trabajaras?

Arì, tukumunaykama llamkamusaq – Sí, trabajaré hasta acabar.

Kuskallach kutimusun – Regresaremos juntos.

Kay qillqasqaywan munani qankuna runa simita yachanaykichikta rimayta. Kaykamalla ñuqawan, chaynachà kutimusaq tupanakunanchikpaq.

Turañañaykuna tinkunanchikama, ancha kuyakuyniyta chiqirichimuykichik, lliw llaqtanchikunaman.

No hay comentarios: